TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Thị trấn Kẻ Sặt: Cán bộ đã bị kết luận sai phạm tại sao vẫn được hiệp thương Chủ tịch HĐND?

23:02 17/07/2021
Logo header Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, nhưng những sai phạm trong công tác quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt) vẫn không được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia, phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. Để đảm bảo việc thực thi pháp luật về đất đai được nghiêm minh, công bằng và hiệu quả, pháp luật đã quy định rất rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương các cấp. Trong đó, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định rất rõ theo Điều 208 Luật Đất đai 2013.  

Trong quá trình thực hiện Chuyên đề Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường cũng như Chuyên đề Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Tri thức Xanh đã nhận được nhiều phản ánh của nhân dân và dư luận xã hội về những bất cập trong công tác quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt). Tìm hiểu thực tế, nhóm phóng viên điều tra nhận ra rất nhiều vấn đề bi – hài trong công tác cán bộ, cũng như những bức xúc, uất nghẹn của nơi đây.

Theo tài liệu Tri thức Xanh thu thập được, những sai phạm về quản lý sử dụng đất tại xã Tráng Liệt đã tồn tại từ nhiều năm nay, đặc biệt là giai đoạn ông Quách Văn Hưng làm chủ tịch ủy ban nhân dân Xã. Đến mức, ngày 31/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-STNMT chỉ rõ những sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn xã Tráng Liệt cũng như trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương – Ông Quách Văn Hưng – nguyên Chủ tịch UBND Xã. Đây chính là nguồn cơn của sự việc hi hữu ở Kẻ Sặt - vi phạm pháp luật trong quá trình giữ chức Chủ tịch UBND lại được bầu làm Chủ tịch HĐND để giám sát thực thi pháp luật. Một số nội dung trong Kết luận số 08 cụ thể như sau:

Không kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai.

Theo Kết luận thanh tra số 08/KL-STNMT ngày 21/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt trong nhiều năm, nhưng ông Quách Văn Hưng không quan tâm đến “việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã; không mở các sổ sách theo dõi tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư kiến nghị, đề nghị, tranh chấp về đất đai, tiếp nhận hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; quản lý hồ sơ địa chính, mốc địa giới hành chính chưa chặt chẽ, hồ sơ địa chính không đầu đủ, không báo cáo UBND huyện 03 mốc địa giới bị mất, tiếp nhận hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không qua bộ phận “một cửa” theo quy định”.

Ông Quách Văn Hưng cũng không ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 208 Luật Đất đai, để xảy ra nhiều trường hợp san lấp, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất chưa sử dụng. Theo số liệu tại Kết luận thanh tra số 08/KL-STNMT là 62 trường hợp trên tổng số 65.085m2 đất. Những hành vi này đã và đang gây ra rất nhiều hậu quả lâu dài cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Không gương mẫu chấp hành pháp luật, thậm chí có nhiều biểu hiện tiếp tay, bao che cho sai phạm về đất đai.

Theo kết luận của Thanh tra số 08/KL-STNMT: với vị trí là người đứng đầu UBND xã Tráng Liệt, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý đất đai tại địa phương theo Điều 208 Luật Đất đai 2013; Tuy nhiên, ông Quách Văn Hưng lại “Không quản lý diện tích đất công ích thuộc quỹ đất nông nghiệp của xã; chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đất đai, có dấu hiệu bao che cho đối tượng vi phạm dẫn đến tình trạng vi phạm như lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp, xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép trên địa bàn xã diễn ra công khai, ngày càng nhiều làm thất thoát quỹ đất công, khó khăn trong xử lý hậu quả của các cơ quan Nhà nước” như Kết luận Thanh tra số 08/KL-STNMT ngày 21/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã khẳng định.

Các vi phạm của ông Quách Văn Hưng làm thất thoát Ngân sách Nhà nước nghiêm trọng.

Theo Kết luận Thanh tra số 08/KL-STNMT ngày 21/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh, tại thời điểm thanh tra, “UBND xã đang quản lý 8,81ha đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích, toàn bộ diện tích này đã được UBND xã cgo các hộ dân nhận khoán thầu. Tuy nhiên, UBND xã không xuất trình được các hợp đồng khoán thầu và không lập sổ sách theo dõi, không nắm đwọc thông tin về người nhận khoán thầu, người sử dụng đất và không thu tiền từ việc khoán thầu theo quy định. Đoàn thanh tra đã tiến hành khảo sát một số thửa đất công ích do UBND xã quản lý thấy, hầu hết các thửa đất được khảo sát đều đã bị người dân lấn chiếm, san lấp, xây dựng nhà ở, nhà xưởng trái phép”.

Theo Điều 132 Luật Đất đai 2013: “Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, với vị trí là Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt trong nhiều năm, tuy nhiên ông Quách Văn Hưng không gương mẫu chấp hành, thậm chí còn vi phạm nghiêm trọng Điều 132 Luật Đất đai 2013 về việc thu, nộp, quản lý tiền thu được từ việc cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Có dấu hiệu vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và Điều 223 Bộ luật Hình sự 2015 về tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, ai chịu trách nhiệm và khắc phục số tiền thất thoát khỏi ngân sách nhà nước nêu trên?

Trước những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt nêu trên, không ít người dân thị trấn Kẻ Sặt hiện nay cảm thấy ngỡ ngàng khi ông Quách Văn Hưng có tên trong danh sách bầu đại biểu HĐND Thị trấn Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngạc nhiên hơn, kết quả bầu cử sơ bộ HĐND thị trấn Kẻ Sặt lại xướng tên ông Quách Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND. Trước thực tế “ngỡ ngàng” đó, nhóm phóng viên điều tra đã tiếp xúc và nhận được nhiều phản ánh của nhân dân về những dấu hiệu bất minh trong quá trình tổ chức bầu cử HĐND tại thị trấn Kẻ Sặt. Để giám sát sự minh bạch và hiệu quả của kỳ bầu cử HĐND, nhóm phóng viên điều tra sẽ tiếp tục xác minh các bằng chứng cụ thể về vấn đề trên và sẽ phản ánh cụ thể trong kỳ tiếp theo.

Không đủ uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân?!

Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định: Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân phải “có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác”.

Tuy nhiên, với những sai phạm đã được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh kết luận nêu trên trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt, ông Quách Văn Hưng không đủ điều kiện về yêu cầu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Những dấu hiệu về việc tiếp tay, bao che cho vi phạm pháp luật của cá nhân ông Quách Văn Hưng còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định tại địa phương.

Trong khuôn khổ chuyên đề Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Tri thức Xanh rất mong chuyển những kiến nghị kể trên đến Đảng ủy và các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương, huyện Bình Giang để làm sáng tỏ, minh bạch và uy tín của cuộc bầu cử đại biểu HĐND tại địa phương. Nhóm phóng viên điều tra cũng rất mong nhận được các phản ánh của bạn đọc và đặc biệt là nhân dân tại địa phương để kỳ bầu cử HĐND thị trấn Kẻ Sặt đi vào thực chất, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tránh tình trạng đưa người vi phạm pháp luật lên vị trí giám sát việc thực thi pháp luật, đại diện cho nhân dân.

Nhóm phóng viên điều tra

Theo Tri thức Xanh Số 70-21.

Bình luận: 0