TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 02/12/2023

Thống nhất phương án bảo tồn di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

17:32 18/08/2021
Logo header Cục Di sản Văn hóa thống nhất thực hiện nghiên cứu bảo tồn khu vực phía đông di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, diện tích khoảng 6.000 m2; đồng thời, thực hiện khai quật di dời di tích, di vật ở khu vực phía tây di chỉ khảo cổ này.

Khai quật khảo cổ tại di chỉ Vườn Chuối

Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản số 562/DSVH-DT gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc khai quật và bảo tồn Khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại văn bản này, Cục Di sản đã thống nhất phương án nghiên cứu, bảo tồn di chỉ khảo cổ Vườn Chuối mà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất với Cục Di sản văn hóa 2 phương án bảo tồn.

Phương án 1: Bảo tồn khu vực phía đông di chỉ (diện tích khoảng 6.000m2), xây dựng các bước tiếp theo để bảo tồn, xếp hạng, phát huy giá trị di tích. Khu vực phía tây (khoảng 6.000m2) sẽ khai quật, di dời di tích, di vật rồi giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình.

Phương án 2: Bảo tồn toàn bộ khu vực (cả phía đông và phía tây, diện tích 12.000m2), thực hiện xếp hạng di tích, khai quật khảo cổ, xây dựng công trình phụ trợ. Tuyến đường 3,5 sẽ làm theo hình thức cầu cạn.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất nghiên cứu, bảo tồn theo phương án 1, để hài hóa giữa bảo tồn và phát triển. 

Trên cơ sở đề nghị này, Cục Di sản thống nhất thực hiện nghiên cứu bảo tồn khu vực phía đông di chỉ khảo cổ Vườn Chuối với diện tích khoảng 6.000 m2, để đưa vào danh mục kiểm kê di tích của thành phố Hà Nội. Đồng thời, thực hiện phương án khai quật di dời di tích, di vật ở khu vực phía tây di chỉ khảo cổ Vườn Chuối.

Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tiến hành lập danh mục, xây dựng hồ sơ xếp hạng di chỉ khảo cổ Vườn Chuối theo quy định, để bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa và các quy định khác liên quan.

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất của Hà Nội cũng như Việt Nam. Đây là nơi cư trú của người Việt cổ trong suốt 15 thế kỷ, bắt đầu từ cách đây khoảng 3.500 năm, kéo dài đến cách đây 2.000 năm.

Hiện vật khai quật được tại đây hết sức phong phú về chủng loại, chất liệu, minh chứng cho sự phát triển của các thời kỳ văn hóa khác nhau, đặc biệt là thời đại Hùng Vương.

GIANG NAM
(Theo báo nhandan.com.vn)
Bình luận: 0