TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ hai, 18/10/2021

Ngành văn hoá chuyển hướng và thích ứng trong đại dịch

22:00 22/09/2021
Logo header Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Diễn đàn Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động của ngành Văn hóa thể thao du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Diễn đàn.

Đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở… tập trung phân tích, đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19 trong các lĩnh vực, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể để hoạt động của ngành được duy trì, thích ứng và phát triển. Cụ thể, tập trung vào các giải pháp đổi mới hình thức truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa, phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong điều kiện bình thường mới...

Với bốn khâu đột phá “Thể chế - Thiết chế - Nguồn nhân lực - Chuyển đổi số”, trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các nghị định tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực đặc thù của ngành;

Ngành cũng sẽ tập trung vào công tác xây dựng Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; tham mưu các cấp uỷ đảng quan tâm đến ngành văn hóa, tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021; tập trung chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy vai trò mô hình nhà hát online, xây dựng, phát triển bảo tàng online, phát triển du lịch thông minh.

Vấn đề quan trọng của ngành trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch, tập trung nguồn lực, kết nối các địa phương để xây dựng bản đồ quy hoạch du lịch thể hiện tính toàn diện, cùng các địa phương rà soát, thẩm định, nâng cấp, làm mới các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh các hoạt động lữ hành; số hoá các điểm đến, các khu du lich. Đối với những địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh, tổ chức các diễn đàn xúc tiến, đầu tư, quảng bá thươn hiệu góp phần phục hồi du lịch, chú ý thị trường nội địa…

NGỌC LIÊN
(Theo báo nhandan.com.vn)
Bình luận: 0