TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 04/12/2021

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 6)

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 6) 30/04/2020
Mặc dù chưa hề có Quyết định phê duyệt dự án Khu đô thị Mỹ Gia nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa (thời điểm năm 2011) đã “xé rào pháp luật” để ban hành một văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lúc bấy giờ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất dự án mà tên gọi của nó thực chất là Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái, tại 02 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thái.

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 5)

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 5) 16/04/2020
Sau những bài phân tích, phản ánh về những biểu hiện có dấu hiệu sai phạm trong quyết định phê duyệt và thi công thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái, một người dân nằm trong vùng quy hoạch này đã chia sẻ với phóng viên Tri Thức Xanh như sau: “Không chỉ riêng gia đình tôi mà rất nhiều hộ dân trong khu vực cụm dân cư tổ 17, 18 (dọc đường Phong Châu) thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang này đều khốn khổ với dự án này. Chúng tôi biết mục đích dự án bị biến tướng. Việc chủ đầu tư được cấp dự án thế nào, quy mô ra sao, người dân có liên quan như chúng tôi không hề được biết, các thông tin về dự án này được chính quyền địa phương thông tin tới người dân rất nhỏ giọt, thậm chí nói một đằng làm một nẻo. Chúng tôi đã kiến nghị sự việc lên tới Trung ương, nhưng không biết vì sao cho đến giờ, một dự án ma như thế này vẫn được tồn tại, khiến cuộc sống của chúng tôi rất khổ sở và niềm tin vào công lý cứ ngày một hao mòn đi”.

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây Dựng hạ tầng kỹ Thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 4)

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây Dựng hạ tầng kỹ Thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 4) 10/04/2020
Như đã phân tích những biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện dự án đối với Chủ đầu tư Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái ở những bài trước. Trong số này, chúng tôi muốn phân tích, đưa ra lập luận về biểu hiện “dung túng” của một số ngành chức năng có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa đối với Dự án này nhằm mục đích cùng có phương án ngăn chặn những nguy cơ rủi ro khi phát sinh giao dịch đối với bất động sản trong khu vực dự án, đồng thời kiến nghị đến cùng sự việc đến lãnh đạo các cấp, bộ, ngành Trung ương, địa phương vào cuộc, làm rõ và xử lý những sai phạm (nếu có) đúng theo các quy định pháp luật, đem lại sự minh bạch, lành mạnh cho môi trường đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.
Thong ke