TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 24/05/2022

Nha Trang – Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây Dựng hạ tầng kỹ Thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 4)

00:16 10/04/2020
Logo header Như đã phân tích những biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện dự án đối với Chủ đầu tư Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái ở những bài trước. Trong số này, chúng tôi muốn phân tích, đưa ra lập luận về biểu hiện “dung túng” của một số ngành chức năng có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa đối với Dự án này nhằm mục đích cùng có phương án ngăn chặn những nguy cơ rủi ro khi phát sinh giao dịch đối với bất động sản trong khu vực dự án, đồng thời kiến nghị đến cùng sự việc đến lãnh đạo các cấp, bộ, ngành Trung ương, địa phương vào cuộc, làm rõ và xử lý những sai phạm (nếu có) đúng theo các quy định pháp luật, đem lại sự minh bạch, lành mạnh cho môi trường đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

Căn biệt thự đã được đưa vào sử dụng tại Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao 1.851.715m2 đất, sao chỉ thu tiền sử dụng 887.000m2 . Vậy còn hơn 303 tỉ đồng?

Mặc dù Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Vĩnh Thái, thuộc hai xã Vĩnh Thái và Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (sau được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho phép đổi tên thành Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Gia) chưa hoàn thiện thi công giai đoạn I (chưa có biên bản nghiệm thu Dự án); Mặc dù UBND tỉnh chưa hề ban hành Quyết định phê duyệt Dự án khu đô thị Vĩnh Thái (hay còn gọi là Dự án Khu đô thị Mỹ Gia) và điều này đã được các Sở ngành chuyên môn thuộc tỉnh khẳng định, vậy nhưng Khu đô thị Mỹ Gia đã từ lâu được hình thành và hiện tại còn đang từng bước mở rộng phạm vi kinh doanh với những biểu hiện bất hợp pháp, đó là phân lô bán nền. Chính quyền tỉnh ai cũng biết Dự án này có vấn đề, nhưng những cơ quan quản lý chuyên môn cũng như UBND tỉnh Khánh Hòa có lẽ lại đang mặc định để cho sai phạm xảy ra theo cách “đã đâm lao thì sẽ theo lao” như vậy?

Không chỉ sai số trong Quyết định thu tiền sử dụng đất số 2141/QĐ-UBND, UBND tỉnh còn “tạo điều kiện” cho Chủ đầu tư Dự án “tiết kiệm” được hàng trăm tỷ đồng không phải nộp NSNN?

Căn cứ theo Quyết định số 3634/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ISTACO), thuộc Tập đoàn Than và Khoáng, Khoáng sản Việt Nam. Ngày 24/10/2005, UBND tỉnh này đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UB để Quyết định về việc thu tiền đất đối với Dự án nêu trên. Tuy nhiên ngay cách thể hiện nội dung văn bản này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã mặc định cho phép sự “biến tướng” mục tiêu và quy mô của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Vĩnh Thái. Bởi nếu căn cứ theo Quyết định số 3634/QĐ-UB thì việc ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UB là để thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chứ không phải thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị. Nếu đọc toàn văn Quyết định số 2141/QĐ-UB sẽ thấy một sự “bất hợp lý” không hề nhỏ. Sự bất hợp lý này được thể hiện theo cách “lập lờ” mà nếu không rà soát kỹ sẽ không phát hiện ra được, nó (Quyết định số 2141/QĐ-UBND – PV) như một “tín hiệu được ngầm” phát ra đối với các cơ quan chuyên môn cấp dưới, như mặc định “cứ thế mà thuận theo” mà không cần ý kiến gì thêm nữa vậy. Cụ thể sự “lập lờ” của Quyết định số 2141/QĐ-UB được dẫn chứng như sau: Tại phần tên của Quyết định được thể hiện như sau: “Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn I)”(?). Nhưng đến phần nội dung của Quyết định thì tên chính xác của dự án lại được đề cập cụ thể là: “Điều 1: Phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ… để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”. Điều 2 của Quyết định này cho phép thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 1 với các điều kiện sau: “1. Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy mô cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt và phê duyệt…”; Điều 3: “Tiền sử dung đất quy định tại Điều 1 là nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang đô thj, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái (giai đoạn II)”. “Phần diện tích tính thu tiền sử dụng đất (theo quy hoạch) là 887.000 m2; giá đất là: 315.000 đồng/ m2; Tổng tiền sử dụng đất là: 279.427.050.000 đồng”. Với trích dẫn những nội dung chính của Quyết định số 2141/QĐ-UB thì có thể thấy sự “tiền hậu bất nhất” bởi phía trên là Quyết định thu tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị, nhưng phía dưới lại là nội dung tính tiền sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Chi tiết hơn nữa là sự sai số trong Quyết định này: đó là tổng số tiền phải nộp khi nhân theo đơn giá được quy định tại Quyết định 2141/QĐ-UB (887.000 m2*315.000 đồng/m2) thì số tiền phải là 279.405.000.000 đồng chứ không phải 279.427.050.000 đồng (theo Điều 1 của Quyết định số 2141). Câu hỏi được đặt ra là: Một Quyết định do UBND tỉnh ban hành liên quan đến hàng trăm tỷ đồng mà còn sai số, thì những việc liên quan đến Dự án sẽ còn sai đến đâu?.Hơn nữa, chiểu theo Quyết định số 3634/QĐ-UB thì tổng diện tích đất được giao cho chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Vĩnh Thái là: 185.1715 ha (tương đương với 1.851.715 m2, tức là gần 2 triệu mét vuông đất để thi công), vậy tại sao UBND tỉnh Khánh Hòa lại chỉ thu tiền sử dụng đất có 887 nghìn mét vuông đất, vậy còn hơn 964 nghìn mét vuông đất nữa bị “ngót” đi đâu?. Nếu nhân số mét vuông đất “bị ngót” đi này với đơn giá áp dụng theo Quyết định nêu trên thì có nghĩa là ngân sách nhà nước đang bị thất thoát hơn 303 tỷ đồng (thời điểm năm 2005). Đó là còn chưa kể đến việc chủ đầu tư đã không thực hiện và thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Còn việc số tiền thu được theo Quyết định này có được sử dụng đúng mục đích như Điều 3 của Quyết định ghi hay không cũng là một vấn đề cần được làm rõ?. Nếu thanh, kiểm tra lại việc thu tiền sử dụng đất đúng với bản chất thực tế của việc thực hiện dự án này cho đến nay (tức là áp dụng thu tiền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị) thì chắc chắn số tiền mà nhà nước bị thất thoát qua vụ việc này không chỉ dừng lại ở con số hơn 303 tỷ đồng từ năm 2005, mà sẽ còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần. Phải chăng có “nhóm lợi ích” nào đó đã được hình thành ngay từ khi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái còn trong trứng nước để chờ đến thời điểm năm 2004 là thực hiện và có sự tính toán, trong đó câu trả lời trước công luận sẽ được chuẩn bị là: “Dự án của nhiệm kỳ trước để lại, nên không cần quan tâm để xử lý?. (!)

Cũng chính bởi sự “mập mờ đánh lận con đen” từ Quyết định số 2141/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa mà sau đó, ISTACO mới tranh thủ san đất để phân lô bán nền cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái (gọi tắt là Công ty Vĩnh Thái) theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 27/04/2011 để thu về hơn 10 tỷ đồng với sản phẩm bán ra gồm 44 ô liền kề và 07 ô biệt thự; trong đó mỗi ô liền kề là hàng trăm mảnh đất có diện tích từ 100 m2 trở lên được thiết lập thành danh sách đính kèm theo Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 02/04/2015 về việc thu hồi đất của ISTACO giao cho Công ty Vĩnh Thái để thực hiện Dự án đã được biến tướng theo “cách gọi mặc định” chính quyền tỉnh Khánh Hòa là Dự án Khu đô thị Mỹ Gia. Tuy nhiên theo Quyết định số 782/QĐ-UBND này thì số diện tích đất thu hồi từ ISTACO để giao cho Công ty Vĩnh Thái chỉ có 333.546,5 m2; có nghĩa là chỉ xấp xỉ 1/6 diện tích đất ban đầu tỉnh này giao cho ISTACO, nhưng cho đến hiện tại thì cũng không biết Công ty Vĩnh Thái có sử dụng đúng trong phần diện tích được giao hay đã vượt quá ranh giới cho phép bởi lẽ từ quy mô và mục đích thực hiện dự án đến những sai số trong tính tiền sử dụng đất không phù hợp thực tế mà cả chính quyền lẫn chủ đầu tư còn “biến tướng” được thì việc sử dụng đất vượt quy chỉ là chuyện rất nhỏ. Tuy nhiên câu hỏi cũng khiến dư luận thắc mắc rằng: 5/6 phần diện tích còn lại (so với tổng diện tích được giao ban đầu cho ITASCO) mà tỉnh Khánh Hòa không giao cho Công ty Vĩnh Thái thì hiện nay đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của ai? Do ISTACO quản lý và sử dụng thông qua hình thức san đất bán nền hết rồi? Hay do chính quyền sở tại đang quản lý vì phần diện tích này chủ đầu tư khi được giao đất chưa thực hiện trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng?. Nếu như vậy thì đối với phần diện tích thu tiền sử dụng đất (887.000 m2), chủ đầu tư đã hoàn thành trách nhiệm nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước hay chưa? Hồ sơ thể hiện rằng, dù chỉ giao cho Công ty Vĩnh Thái chỉ có 333.546,5 m2, nhưng sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa lại đồng ý cho Công ty Vĩnh Thái chuyển nhượng một phần dự án nêu trên cho một công ty khác. Vậy đâu là phần diện tích chuyển nhượng (dù chỉ là một phần của số diện tích được giao cho Công ty Vĩnh Thái, nhưng cũng lên đến 14,46795 ha)? Đâu mới là số diện tích thực được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty Vĩnh Thái? Cũng bởi có quá nhiều điều cần làm rõ từ những phân tích nêu trên, Tri thức Xanh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin nhằm phản ánh khách quan sự việc tới bạn đọc.

Thu Trung và nhóm PVĐT

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số: 05 - 20

Bình luận: 0