TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 24/05/2022

Thế nào là "Cần thiết"?

17:02 15/04/2020
Logo header Tại Điểm h, Khoản 2, Điều 35 Luật Thi hành án dân sự (THADS) quy định: “Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện quy định tại Khoản 1, Điều này mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành”. Tuy vậy, đến nay chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành làm cho các cơ quan THADS rất lúng túng trong việc áp dụng, bởi vậy nên mỗi nơi áp dụng một cách khác nhau, không thống nhất.

Quyết định Thi hành án ngày 03/5/2019 của Chi cục THADS thành phố K

Sau đây là một ví dụ:

Theo Quyết định công nhận  sự  thỏa thuận của các đương sự số 30/2019/QĐST-DS ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) thành phố K thì ông T phải trả cho bà H số tiền 2.645.942.000 đồng (trong đó tiền gốc là 2.350.668.000 đồng và tiền lãi là 295.274.000 đồng). Tòa án này còn tuyên lãi suất theo quy định, án phí nữa. Sau đó 01 ngày, tức là ngày 03/5/2019 Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố K ra Quyết định Thi hành án theo đơn số 986/QĐ-CCTHADS buộc ông T phải trả cho bà H số tiền trên. Nhưng không thông báo Quyết định Thi hành án cho ông T biết. Tiếp đó, ngày 04/5/2019 ông T nhận được Quyết định rút hồ sơ Thi hành án số 17/QĐ-CTHADS ngày 04/5/2019 của Cục Trưởng cục THADS tỉnh K, Quyết định này căn cứ Khoản 1, Điều 23 và Điểm h, Khoản 2, Điều 35 Luật THADS; ....; Công văn số 357/CV-CCTHADS ngày 03/5/2019 của Chi cục THADS thành phố Kon Tum, để rút lên thi hành. Tại Quyết định này có đoạn viết: “Kết quả thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố K, tỉnh K đã thực hiện không trái với qui định của pháp luật có giá trị pháp lý” (?).

Trao đổi với ông T, ông T cho biết: “Cho đến bây giờ tôi chưa nhận được Quyết Định Thi hành án theo đơn số 986/QĐ-CCTHADS ngày 03/5/2019 của chi cục THADS thành phố K và Công văn số 357/CV-CCTHADS ngày 03/5/2019 của Chi cục THADS thành phố K và cũng không biết chấp hành viên nào tổ chức thi hành”. Những gì ông T nói có đúng không? Cơ quan THADS tỉnh K cần có trách nhiệm xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, theo quy định của luật THADS thì sau khi nhận được đơn yêu cầu Thi hành án, nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Thủ trưởng Cơ quan THADS phải ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và gửi cho các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án. Tức là người phải thi hành án khi nào nhận được quyết định thi hành án thì họ mới thực hiện các quyền và nghĩa vụ ghi trong quyết định đó. Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 35 Luật THADS thì đối với vụ việc này thuộc thẩm quyền thi hành án của Chi cục THADS thành phố K, khi nào ông T nhận được quyết định thi hành án của Chi cục THADS thành phố K ông T mới phải thi hành án. Ông T có 10 ngày tự nguyện thi hành án kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án của chi cục THADS thành phố K, nếu ông T có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thì bị Chấp hành viên cưỡng chế để thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật THADS. Nhưng nhu ví dụ sự việc trên, theo ông T cho biết thì đến nay ông chưa nhận được Quyết định Thi hành án theo đơn số 986/QĐ-CCTHADS ngày 03/5/2019 của Chi cục THADS  thành phố K thì căn cứ vào đâu để ông T thi hành? Thậm chí ông T cũng không biết ai là Chấp hành viên tổ chức thi hành án đối với việc thi hành án của mình. Hơn nữa, Quyết định Thi hành án theo đơn số 986/QĐ-CCTHADS của Chi cục THADS thành phố K đề ngày 03/5/2019, nhưng ngày 04/5/2019 Cục Trưởng  Cục THADS đã ra Quyết định số 17 về việc Rút hồ sơ thi hành và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành, cùng ngày 04/5/2019 Chấp hành viên ra Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản?

Quyết định về việc Rút hồ sơ thi hành án ngày 04/5/2019 của Cục THADS tỉnh K

Theo đề nghị của ông T có đoạn nêu: “… mới 01 ngày, ông T còn thời gian tự nguyện thi hành án 10 ngày theo Khoản 1, Điều 45 Luật THADS cơ mà, có gì “cần thiết” mà gấp như vậy?...” Vậy, như thế nào là “cần thiết”? Mong các cơ quan có thẩm quyền có văn bản hướng dẫn thi hành, để các cơ quan THADS áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Chúng tôi đưa ra nội dung như ví dụ nêu trên để cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc làm rõ việc rút án lên để thi hành có “cần thiết” không? Có đúng quy đinh của pháp luật khi áp dụng thi hành án chưa? Có chồng chéo trong việc thi hành án không? Bởi ông T chưa nhận được Quyết định thi hành án của Chi cục THADS thành phố K thì tức là ông T chưa phải thi hành.

Nguyễn Hân – Minh Sơn

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số: 06 - 20

Bình luận: 0