TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/10/2021

Một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài ứng dụng cho Việt Nam- Kỳ 1

Một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài ứng dụng cho Việt Nam- Kỳ 1 13/08/2021
Các hoạt động đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây đã đem đến nhiều “cơ hội vàng” để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất, giá trị của nền kinh tế. Tuy nhiên hoạt động thu hút FDI của nước ta còn nhiều hạn chế. Cùng tham khảo một số mô hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài của một số nước trên thế giới.

Những dấu hiệu bất thường tại King Bay - Đồng Nai

Những dấu hiệu bất thường tại King Bay - Đồng Nai 16/04/2020
Dự án Khu dân cư 125ha (tên thương mại là King Bay) do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ Quyết định chủ trương và UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, nhưng việc tổ chức đấu thầu đến đâu, có được HĐND tỉnh chấp thuận không ...? Việc giao chủ đầu tư cho Công ty cổ phần Free Land còn thiếu cơ chế giám sát, có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc năng lực thực thi pháp luật còn hạn chế nên để nhà đầu tư phân lô, bán nền khi chưa đền bù xong giải phóng mặt bằng (GPMB) (ghi nhận của PV và một số cơ quan báo chí đã lên tiếng)
Thong ke