TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 26/06/2022

Nha Trang - Khánh Hòa: Về dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Vĩnh Thái (Kỳ 10)

Nha Trang - Khánh Hòa: Về dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Vĩnh Thái (Kỳ 10) 18/06/2020
Như đã phân tích về những biểu hiện sai phạm trong việc thực hiện Dự án Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái (nay gọi là Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia) trên Tri thức Xanh.

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái (Kỳ 8)

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái (Kỳ 8) 04/06/2020
Sau nhiều ngày tìm hiểu về Dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhóm phóng viên Tri Thức Xanh nhận thấy Dự án này có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật trong thực hiện Dự án đầu tư.

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 7)

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án Đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 7) 30/04/2020
Ngày 19/03/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã có Văn bản số 813/C46-P10 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa để đề nghị phối hợp giải quyết tranh chấp tài sản kê biên xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) có liên quan tới Khu đô thị Mỹ Gia (Dự án có nhiều biểu hiện sai phạm quy định pháp luật).

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 3)

Nha Trang - Khánh Hòa: Về Dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Gia (Kỳ 3) 01/04/2020
Quyết định số 1070/QĐ-UBND, ngày 27/04/2011 cho phép Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ VINACOMIN (tên viết tắt là V-ITASCO) thuộc Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam chuyển nhượng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Vĩnh Thái cho Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái (gọi tắt là Công ty Vĩnh Thái)
Thong ke