TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ ba, 25/06/2024

Nghi Lộc - Nghệ An: xã Nghi Lâm quyết tâm vượt qua tình hình dịch bệnh để sớm về đích nông thôn mới nâng cao.

15:37 01/05/2022
Logo header Ngay từ khi có Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 đến nay xã Nghi Lâm đã đạt được rất nhiều bước tiến trong công tác xây dựng nông thôn mới xã đã về đích nông thôn mới từ rất sớm, đang tiến tới hoàn thành kế hoạch nông thôn mới nâng cao trong thời gian sắp tới.

Nhân dân trong xã cùng chung tay thực hiện mục tiêu NTM nâng cao.

Phát huy truyền thống quê hương văn hiến cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Xã Nghi Lâm đã giành được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù không là một địa bàn điểm của huyện Nghi Lộc, song các tiêu chí như đường giao thông nông thôn, nội đồng, chuyển đổi ruộng đất canh tác, dồn điền đổi thửa đã có những chuyển biến, đem lại kết quả tốt. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã NTM nâng cao. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, được Nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp kinh phí cũng như hiến đất, ngày công lao động... Nhờ đó, các thôn trong xã đã nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trong thôn trên địa bàn xã theo tiêu chí NTM nâng cao. Trong năm 2021, toàn xã đã đầu tư xây dựng được hơn 0,6 km đường trục thôn trong khu dân cư và đường bê tông nội đồng. Hệ thống kênh mương được đầu tư xây dựng mới gần 2km, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa) của xã bảo đảm nước tưới. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm được hình thành và phát triển. Chủ tịch UBND xã Nghi Lâm cũng như bà con nhân dân coi xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là chương trình tổng hợp, là cuộc vận động toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Một trong những tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp.

Chính quyền địa phương cũng như nhân dân xã nhà tổ chức chăm sóc và trồng mới một số tuyến đường mới trên toàn xã. Trong năm qua trồng mới được 0,5 km đường hoa. Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình Cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất như: tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các loại cây trồng trên đất lúa, chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn...Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và nhân dân. Các trường học được đầu tư mở rộng bảo đảm cho công tác dạy và học mở rộng khuôn viên trường THPT Nghi Lộc 5, tiến hành làm mới sân, cổng trường tiểu học; nâng cấp 4 phòng học,làm mới nhà bếp và công trình vệ sinh tại Trường mầm non cụm 2. Trạm Y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, Tu sửa các phòng cách ly dịch Covid-19. UBND xã tiến hành cải tạo, tu sửa nhà làm việc của công an xã, nhà văn hóa xã được đầu tư, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển.

Liên hiệp Hội Phụ nữ xã là những người góp phần tích cực trong công tác con đường xanh, sạch, đẹp.

Theo báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 của UBND xã thì đến nay, xã Nghi Lâm đã đạt 11/15 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Hiện xã đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt là: giao thông, văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, hệ thống chính trị. Địa phương đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó khuyến khích Nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, thâm canh tăng vụ, phát triển sản xuất. Đồng thời, chú trọng tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải tạo vườn tạp... Xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ của địa phương. Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xã phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, xuất khẩu lao động. Đồng thời, xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng xây dựng xã NTM NC là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về tinh kế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức, cá nhân trong XDNTM NC, Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để XDNTM nâng cao theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”. “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và nhân dân xã Nghi Lâm sẽ đạt được mục tiêu NTM nâng cao trong thời gian gần nhất.


Đoàn Hoa- Lê Dũng

Theo Tạp chí Tri thức Xanh số 160 - 04/2022

Bình luận: 0