TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ tư, 19/01/2022

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và Logistics

Xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và Logistics 09/10/2021
Tóm tắt: Sự thay đổi của toàn thế giới trong thời gian qua, các xu hướng kinh doanh thương mại điện tử từ các nước phương Tây đang hướng sang khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu (quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 8,06 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2017). Nhận ra tiềm năng, lợi ích và giá trị thực của thương mại điện tử, tham luận thực hiện nghiên cứu về cơ hội khởi nghiệp từ thương mại điện tử và logistics thông qua các nhóm ngành liên quan đến thương mại điện tử và logistics đã và đang trở thành xu hướng tất yếu như: dịch vụ kho bãi, đại lí thương mại, giải pháp công nghệ… Kết quả tổng hợp cho thấy có nhiều bằng chứng chỉ ra lợi ích, giá trị, cơ hội và thách thức từ xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới mang lại cho các bên tham gia.

Nhìn lại bức tranh ngành mía đường thế giới năm 2020 (kỳ 1)

Nhìn lại bức tranh ngành mía đường thế giới năm 2020 (kỳ 1) 15/10/2021
Năm 2020, thị trường đường toàn cầu tiếp tục thâm hụt nguồn cung do sản lượng đường tại Brazil và Thái Lan giảm. Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) ước tính thâm hụt đường toàn cầu 2020 - 2021 sẽ tăng lên 3,5 triệu tấn. Cùng nhìn lại một cách tổng quát bức tranh ngành mía đường thế giới năm 2020.

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 (Kỳ 2)

Đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2021 (Kỳ 2) 15/10/2021
Năm 2020 và nửa đầu năm 2020 là những thời điểm khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng đòi hỏi cần có những hướng đi đúng đắn, linh hoạt, tận dụng các cơ hội có được. Ngành ngân hàng cũng đã có những xu hướng, thay đổi nhằm phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 09 tháng đầu năm 2021

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 09 tháng đầu năm 2021 16/10/2021
Mặc dù chịu tác động sâu sắc từ ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng như những khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn đạt được những điểm sáng nhất định.

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021
Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Chính sách kinh tế vĩ mô ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam 18/10/2021
Nghiên cứu này phân tích hệ thống các chính sách tài khóa và tiền tệ đã đem lại thành công bước đầu ở 15 quốc gia có khả năng chống chịu tốt với các ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 theo xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1)

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam (kỳ 1) 17/10/2021
Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành đang là vấn đề lớn không chỉ thách thức đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Thong ke