TẠP CHÍ TRI THỨC XANH - CƠ QUAN LÝ LUẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ bảy, 13/04/2024

Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020

Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 02/09/2021
Kỳ 2: Một số điểm vướng của các quy định trong các văn bản đã được ban hành Tại thời điểm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các yếu tố về tính hợp lý, khả thi, minh bạch luôn được xem xét, đánh giá. Những văn bản thể hiện được “hơi thở của cuộc sống” thông qua việc lắng nghe, có phản biện từ các đối tượng chịu tác động sẽ phần nào đáp ứng được các tiêu chí trên và sẽ thuận lợi khi triển khai trên thực tế.

Hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế

Hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế 17/10/2021
Phân loại rừng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng cũng như xác định mục tiêu quản lí và các chính sách phù hợp để phát triển rừng bền vững. Hiện nay có nhiều hệ thống, căn cứ , phương thức được áp dụng để phân loại rừng dựa trên nhiều tiêu chí, mục tiêu khác nhau.

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1)

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "gỗ hợp pháp" (kỳ 1) 16/10/2021
Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019, trong đó Chình phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp .Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thực hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững.

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "Gỗ hợp pháp" (Kỳ 2)

Xây dựng khung khổ pháp luật về đấu thầu "Gỗ hợp pháp" (Kỳ 2) 03/03/2022
Hiện nay pháp luật trong nước, các quy định về đấu thầu sản phẩm y tế (thuốc, trang thiết bị y tế) hiện là thông lệ pháp lý duy nhất và có giá trị tham khảo cao cho việc xây dựng các quy định pháp luật về đấu thầu riêng với sản phẩm gỗ. Do đó cần có khung pháp lý cụ thể, khoa học hơn.

Nhìn lại hệ thống chính sách pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp (Kỳ 1)

Nhìn lại hệ thống chính sách pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp (Kỳ 1) 04/03/2022
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước, kể cả các nước có trình độ phát triển cao. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay thì các nước đều có những chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nhằm huy động tối đa các nguồn lực và hỗ trợ cho DN lớn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Cùng nhìn nhận tổng quan các chính sách của Việt Nam cho nhóm doanh nghiệp này.

Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021 những điểm nghẽn chính sách (kỳ1)

Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021 những điểm nghẽn chính sách (kỳ1) 29/04/2022
Sáng ngày 29/3, VCCI đã chính thức công bố Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021, nhằm điểm lại những vấn đề nổi bật của pháp luật kinh doanh được ban hành trong năm. Báo cáo phản ánh góc nhìn của doanh nghiệp đối với những chính sách kinh doanh được nhà nước ban hành đồng thời phân tích sâu một số vấn đề pháp lý quan trọng tác động đến môi trường kinh doanh.

Một số chính sách mới có hiệu lực 4/2022

Một số chính sách mới có hiệu lực 4/2022 09/05/2022
Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; Quy định mới về nghi lễ đối ngoại; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo , Nới điều kiện để trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm; 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Một số ý kiến đóng góp về Luật quy hoạch 2017

Một số ý kiến đóng góp về Luật quy hoạch 2017 05/05/2022
Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch.

Chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 13/05/2022
An sinh xã hội là vấn đề quan trọng ảnh hưởng toàn diện đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như sự ổn định, phát triển xã hội. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, coi việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội là mục tiêu, động lực để phát triển đất nước.

Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021 những điểm nghẽn chính sách (kỳ 2)

Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021 những điểm nghẽn chính sách (kỳ 2) 02/06/2022
Đại dịch Covid 19 đã tác động đến đời sống xã hội trên toàn bộ các khía cạnh các nhau trong đó có kinh tế, kinh doanh. Để đảm bảo sự ổn định cho các hoạt động kinh tế, Nhà nước buộc phải thực hiện một số hoạt động, biện pháp chưa được quy định trong các văn bản pháp lý trước đó.

Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt thực hiện công tác tư pháp năm 2024

Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt thực hiện công tác tư pháp năm 2024 26/12/2023
Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024, Bộ Tư pháp xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt để thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2024, chiều 25/12, tại Hà Nội.
Thong ke